سراب نیوز

سایت خبری تحلیلی سیاسی فرهنگی اقتصادی و اجتماعی سراب نیوز

دعوای سگ سراب

سراب - خبرگزاری مهر: خرس خشمگین به سه روستا در سراب حمله کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر این حادثه که صبح دوشنبه رخ داد پنج نفر از روستاییان منطقه به شدت زخمی شده و چهار نفرشان به بیمارستان امام خمینی(ره) سراب انتقال یافتند.

یک نفر از مجروحان نیز به علت شدت جراحات وارده به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز منتقل شد.

به گفته شاهدان عینی خرس در یکی از باغ های میوه در روستای بیجند مخفی شده بود که ناگهان به افراد حاضر در باغ حمله ور شده و پس از مجروح کردن یک نفر به سمت روستاهای مجاور فرار کرده است.

از روستاهای ایدرشان و هریس نیز خبر رسیده که خرس داخل روستا رفته و موجب رعب و وحشت اهالی شده است.

حیدر امیر زاده رئیس اداره محیط زیست سراب در این خصوص گفت: پس از دریافت گزارش بالافاصله به همراه اکیپی از اداره محیط زیست به روستاهای درگیر رفته است.

هنوز از سرنوشت خرس یاد شده خبری نیست.

حمله خرس در این منطقه در این فصل سال اتفاقی نادر است.

سراب - خبرگزاری مهر: خرس خشمگین به سه روستا در سراب حمله کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر این حادثه که صبح دوشنبه رخ داد پنج نفر از روستاییان منطقه به شدت زخمی شده و چهار نفرشان به بیمارستان امام خمینی(ره) سراب انتقال یافتند.

یک نفر از مجروحان نیز به علت شدت جراحات وارده به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز منتقل شد.

به گفته شاهدان عینی خرس در یکی از باغ های میوه در روستای بیجند مخفی شده بود که ناگهان به افراد حاضر در باغ حمله ور شده و پس از مجروح کردن یک نفر به سمت روستاهای مجاور فرار کرده است.

از روستاهای ایدرشان و هریس نیز خبر رسیده که خرس داخل روستا رفته و موجب رعب و وحشت اهالی شده است.

حیدر امیر زاده رئیس اداره محیط زیست سراب در این خصوص گفت: پس از دریافت گزارش بالافاصله به همراه اکیپی از اداره محیط زیست به روستاهای درگیر رفته است.

هنوز از سرنوشت خرس یاد شده خبری نیست.

حمله خرس در این منطقه در این فصل سال اتفاقی نادر است.

سراب - خبرگزاری مهر: خرس خشمگین به سه روستا در سراب حمله کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر این حادثه که صبح دوشنبه رخ داد پنج نفر از روستاییان منطقه به شدت زخمی شده و چهار نفرشان به بیمارستان امام خمینی(ره) سراب انتقال یافتند.

یک نفر از مجروحان نیز به علت شدت جراحات وارده به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز منتقل شد.

به گفته شاهدان عینی خرس در یکی از باغ های میوه در روستای بیجند مخفی شده بود که ناگهان به افراد حاضر در باغ حمله ور شده و پس از مجروح کردن یک نفر به سمت روستاهای مجاور فرار کرده است.

از روستاهای ایدرشان و هریس نیز خبر رسیده که خرس داخل روستا رفته و موجب رعب و وحشت اهالی شده است.

حیدر امیر زاده رئیس اداره محیط زیست سراب در این خصوص گفت: پس از دریافت گزارش بالافاصله به همراه اکیپی از اداره محیط زیست به روستاهای درگیر رفته است.

هنوز از سرنوشت خرس یاد شده خبری نیست.

حمله خرس در این منطقه در این فصل سال اتفاقی نادر است.

سراب - خبرگزاری مهر: خرس خشمگین به سه روستا در سراب حمله کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر این حادثه که صبح دوشنبه رخ داد پنج نفر از روستاییان منطقه به شدت زخمی شده و چهار نفرشان به بیمارستان امام خمینی(ره) سراب انتقال یافتند.

یک نفر از مجروحان نیز به علت شدت جراحات وارده به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز منتقل شد.

به گفته شاهدان عینی خرس در یکی از باغ های میوه در روستای بیجند مخفی شده بود که ناگهان به افراد حاضر در باغ حمله ور شده و پس از مجروح کردن یک نفر به سمت روستاهای مجاور فرار کرده است.

از روستاهای ایدرشان و هریس نیز خبر رسیده که خرس داخل روستا رفته و موجب رعب و وحشت اهالی شده است.

حیدر امیر زاده رئیس اداره محیط زیست سراب در این خصوص گفت: پس از دریافت گزارش بالافاصله به همراه اکیپی از اداره محیط زیست به روستاهای درگیر رفته است.

هنوز از سرنوشت خرس یاد شده خبری نیست.

سراب - خبرگزاری مهر: خرس خشمگین به سه روستا در سراب حمله کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر این حادثه که صبح دوشنبه رخ داد پنج نفر از روستاییان منطقه به شدت زخمی شده و چهار نفرشان به بیمارستان امام خمینی(ره) سراب انتقال یافتند.

یک نفر از مجروحان نیز به علت شدت جراحات وارده به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز منتقل شد.

به گفته شاهدان عینی خرس در یکی از باغ های میوه در روستای بیجند مخفی شده بود که ناگهان به افراد حاضر در باغ حمله ور شده و پس از مجروح کردن یک نفر به سمت روستاهای مجاور فرار کرده است.

از روستاهای ایدرشان و هریس نیز خبر رسیده که خرس داخل روستا رفته و موجب رعب و وحشت اهالی شده است.

حیدر امیر زاده رئیس اداره محیط زیست سراب در این خصوص گفت: پس از دریافت گزارش بالافاصله به همراه اکیپی از اداره محیط زیست به روستاهای درگیر رفته است.

هنوز از سرنوشت خرس یاد شده خبری نیست.

حمله خرس در این منطقه در این فصل سال اتفاقی نادر است.

بی کاری و عدم فرهنگ مسبب اینگونه حیوان آزاری ها می شود.

قابل توجه مسئولین!

http://www.aparat.com/v/7406b41a729236efc3dcf44e58bde2a841793

فیلم مرتبط با سراب

+ نوشته شده در  سه شنبه ۶ اردیبهشت۱۳۹۰ساعت 15:31  توسط سراب نیوز  |